ODDZIAŁYWANIE Z ROZŁOŻENIEM OBCIĄŻENIA

 

Płytki klinkierowe Argelith oraz kamionka szlachetna Argelith wytrzymują tego rodzaju naciski i obciążenia. Dysponują wyjątkową obciążalnością punktową, wykazując jednocześnie dużą wytrzymałość na ciśnienie i zginanie. Ponadto wszystkie cztery krawędzie naszych płytek przemysłowych są fazowane (skośne), co pozwala chronić je przed łamaniem przez ciężki sprzęt kołowy. Przedstawiamy Państwu wytrzymałość naszych płytek:

TEST ŁAMANIA 15 MM

Płytki warsztatowe grubości 15 mm na płycie betonowej

Pęknięcie płyty łącznie z płytkami przemysłowymi przy sile 37.800 N (wartość średnia)

TEST ŁAMANIA 20 MM

Płytki warsztatowe grubości 20 mm na płycie betonowej

Pęknięcie płyty łącznie z płytkami przemysłowymi przy sile 45.200 N (wartość średnia). Test przeprowadzono przy wzroście obciążenia rzędu 1.000 N (co odpowiada ciężarowi 100 kg) na sekundę. Przerwanie następowało przy spadku siły, co łączyło się każdorazowo z widocznymi uszkodzeniami ciał eksperymentalnych.