Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w ramach Państwa wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane są chronione w ramach przepisów prawa. Informujemy Państwa poniżej o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

1. Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

 

Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH 

Schledehauser Straße 133 

49152 Bad Essen 

Tel.: +49 (0) 5472 – 402 - 0

E-Mail: info@argelith.com

 

2. Informacje o inspektorze ochrony danych

 

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych: 

pan Arndt Halbach z firmy GINDAT GmbH 

Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid

E-Mail: datenschutz@argelith.com

Tel. 02191 / 909 430

 

3. Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej

 

Państwa wizyta na naszej stronie internetowej jest zapisywana. Początkowo zapisywane są głównie następujące dane przesyłane do nas przez Państwa przeglądarkę:

•    adres IP aktualnie używany przez Państwa komputer lub router

•    data i godzina

•    typ i wersja przeglądarki

•    system operacyjny Państwa komputera osobistego

•    strony oglądane przez Państwa

•    nazwa i rozmiar pliku(-ów), którego(-ych) dotyczy zapytanie

•    oraz, ewentualnie, adres URL strony odsyłającej.

Te dane są gromadzone tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w celu ulepszenia naszej strony internetowej oraz w celu analizy błędów na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Adres IP Państwa komputera jest analizowany tylko anonimowo (skrócony o ostatnie 3 cyfry). Ponadto możecie Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez podawania danych  osobowych. 

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Dlatego poufne dane powinniście Państwo przesyłać do nas w inny sposób (np. pocztą). 

 

Formularz kontaktowy

Dane osobowe (np. imię i nazwisko, dane adresowe lub dane kontaktowe), które użytkownik przekazuje nam dobrowolnie, np. w kontekście zapytania lub w inny sposób, będą przez nas przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z użytkownikiem i wyłącznie w celu, w jakim użytkownik przekazał nam te dane. Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 a; 6 ust. 1 f. DSGVO.

 

Rejestracja

Na naszej stronie istnieje możliwość rejestracji, która pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności strony. Dane wprowadzone w tym celu wykorzystujemy wyłącznie w celu umożliwienia skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą zostać podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji. W przypadku istotnych zmian, np. dotyczących zakresu oferty lub zmian niezbędnych z przyczyn  technicznych wykorzystamy podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, aby poinformować Państwa o tych zmianach. Dane wprowadzone podczas rejestracji będą przetwarzane za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę można odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość elektroniczną. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczas przetworzonych danych. Dane gromadzone podczas rejestracji są przechowywane przez cały okres Państwa rejestracji na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

 

Aplikacje

Administrator danych przetwarza dane osobowe od kandydatów w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Podstawą prawną jest § 26 ust. 1 s. 1 BDSG [federalna ustawa o ochronie danych]. Przetwarzanie danych może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy kandydat przesyła odpowiednie dokumenty rekrutacyjne do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą e-mail lub za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej formularza online. Jeżeli administrator danych zawiera z kandydatem umowę o zatrudnienie, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli przez administratora danych nie zostaje zawarta umowa o zatrudnienie z kandydatem, to dokumenty rekrutacyjne po obsadzeniu stanowiska pracy, na które była prowadzona rekrutacja, są usuwane z uwzględnieniem przepisów ustawowych, chyba że ich usunięcie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym sensie obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy ustawy o równym traktowaniu (AGG - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Dane są wówczas przechowywane przez 6 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, a następnie usuwane.

Aplikacje mogą być przez nas rozpatrywane tylko w przypadku ich przesłania na adres e-mail „personal@argelith.com” lub "ausbildung@argelith.com". Jeśli użyją Państwo innego adresu e-mail naszej firmy, Państwa aplikacja nie zostanie niestety rozpoznana przez nasze systemy i tym samym nie będzie brana pod uwagę. Prosimy mieć na względzie, że poczta elektroniczna nie jest bezpiecznym medium. Jeśli Państwa aplikacja dotrze do naszego serwera poczty elektronicznej pod podanym powyżej adresem e-mail, będziemy chronić ją za pomocą zaawansowanych środków technicznych i organizacyjnych. W czasie przesyłania Państwa aplikacji do naszej firmy poprzez publiczną sieć internetową nie mamy na aplikację żadnego wpływu i nie możemy zagwarantować jej odpowiedniej ochrony. Jeśli Państwa serwer poczty wychodzącej obsługuje STARTTLS, to również nasz serwer e-mail będzie korzystał z STARTTLS, gwarantując tym samym szyfrowanie poczty.

 

Bezpieczne przesyłanie danych 

W celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejszą procedurę szyfrowania (SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

W celu wykonania i realizacji procesów przetwarzania danych możemy korzystać z usługodawców, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych.  

Konkretnie powierzyliśmy usługodawcom hosting naszej strony internetowej. 

Stosunki umowne z naszymi usługodawcami są regulowane zgodnie z przepisami art. 28 RODO, które zawierają wymagania prawne dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych.

 

5. Typekit

W celu jednolitego prezentowania czcionek niniejsza strona wykorzystuje tzw. Web Fonts, udostępniane przez firmę Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Adobe. Adobe dowiaduje się w ten sposób, że nasza witryna została otwarta z Państwa adresu IP. Korzystanie z Adobe Web Fonts odbywa się w celu ujednolicenia i uatrakcyjnienia naszych witryn internetowych. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer będzie korzystał ze standardowej czcionki. Więcej informacji na temat Adobe Typekit znajdą Państwo pod adresem

https://www.adobe.com/de/privacv/policies/adobe-fonts.html 

 

6. Portale społecznościowe / wtyczki

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube obsługiwanej przez Google. Administratorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, wtedy jest nawiązywane połączenie z serwerami YouTube. Do serwera YouTube są wysyłane informacje o stronach odwiedzanych przez Państwa. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, wtedy umożliwiacie Państwo YouTube połączenie waszego zachowania podczas surfowania bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Aby temu zapobiec należy wylogować się z konta YouTube. Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dalsze informacje na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności

YouTube:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Profile na platformach społecznościowych

Prowadzimy profile na różnych platformach społecznościowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że za przetwarzanie Państwa danych na stronach mediów społecznościowych odpowiedzialny jest operator platformy. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w obrębie platform. W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem tych platform możliwe jest przechowywanie udostępnionych przez Państwa danych (np. imienia i nazwiska, danych adresowych lub danych kontaktowych) w naszych systemach i wykorzystywanie ich przez nas do korespondencji z Państwem. Przetwarzamy Państwa dane tylko do celów, w jakim nam je Państwo udostępnili. Przetwarzanie tych danych odbywa się w naszym uzasadnionym interesie po to, aby móc szybko i w nieskomplikowany sposób odpowiadać na pytania klientów i osób zainteresowanych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f RODO.

Chodzi o następujących operatorów:

 

Facebook & Instagram

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdą Państwo pod adresem: 

Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram:

https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

 

LinkedIn:

Linkedln Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdą Państwo pod adresem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

 

Dla YouTube:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdą Państwo pod adresem:

https://policies.google.com/privacy

 

Xing:

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdą Państwo pod adresem:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

Twitter:

Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRLAND

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdą Państwo pod adresem:

https://twitter.com/en/privacy

 

7. Używanie plików cookie

W naszej ofercie internetowej używane są tzw. cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez Państwa przeglądarkę i przechowywane w Państwa komputerze. Korzystanie z plików cookie ma na celu uczynienie strony bardziej przyjazną dla użytkownika. Na przykład umożliwiają one rozpoznawanie użytkownika na czas trwania sesji bez konieczności ciągłego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookie nie uszkadzają Państwa komputera i są usuwane po zakończeniu sesji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f RODO. 

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu Państwa  przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie).  

Inne rodzaje plików cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie).  

Przetwarzanie danych w związku z plikami cookie, które służą wyłącznie do zapewnienia funkcjonalności naszej oferty online, odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 I f) RODO.  

Jeśli nie życzą sobie Państwo korzystania z plików cookie, mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie były akceptowane. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie można wykluczyć, iż nie będziecie Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

 

8. Państwa prawa

Zgodnie z §§ 15-21 RODO oraz po spełnieniu warunków opisanych w tych paragrafach, mogą Państwo dochodzić poniższych praw w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych. 

Prawo dostępu 

Mają Państwo prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą. 

Prawo do sprostowania danych 

Mogą Państwo żądać sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowo przetworzonych danych osobowych. 

 

Prawo do usunięcia danych 

Mają Państwo prawo do usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych w szczególności w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn

•    Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

•    Wycofaliście Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych.

•    Skorzystaliście Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

•    Państwa dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

 

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje jednak w przypadku, gdy narusza ono uzasadniony interes administratora. Do uzasadnionego interesu administratora mogą należeć np.

•    dane osobowe są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

•    usunięcie danych nie jest możliwe ze względu na obowiązek archiwizacji danych.

 

Jeżeli dane osobowe nie mogą zostać usunięte, wtedy jednak może występować prawo do ograniczenia ich przetwarzania (opisane poniżej). 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

•    zakwestionowania przez Państwa prawidłowości danych osobowych i wynikająca z tego konieczność sprawdzenia przez nas ich prawidłowości.

•    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i Państwo odmawiają usunięcia danych, a zamiast tego domagają się ograniczenia ich wykorzystania.

•    nie potrzebujemy już danych osobowych, jednak potrzebujecie ich Państwo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

•    wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam i dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się przez nas w sposób zautomatyzowany. 

Prawo do sprzeciwu 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na artykule 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wtedy macie Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. 

 

9. Standardowe okresy usuwania danych

Jeżeli nie istnieją ustawowe przepisy dotyczące archiwizacji danych, wtedy dane zostaną usunięte lub zniszczone, jeżeli nie są już konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. W przypadku przechowywania danych osobowych obowiązują różne okresy; dane istotne z punktu widzenia prawa podatkowego są zazwyczaj przechowywane przez 10 lat, a inne dane zgodnie z przepisami prawa handlowego przez 6 lat. Ponadto okres przechowywania może być również oparty na ustawowym okresie przedawnienia, który na przykład zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego taki okres może wynosić z reguły trzy lata, ale w niektórych przypadkach nawet do trzydziestu lat.

 

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Na mocy art. 77 RODO każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie danych jej osobowych narusza RODO. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych jest krajowy inspektor danych osobowych w kraju związkowym, w którym firma ma swoją siedzibę.

 

11. Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa (zgodnie z § 7 ust.1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych  (Telemediengesetz)). Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontroli przekazywanych lub zapisanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem (§ 8 do § 10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych). Nie dotyczy to obowiązku usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, wtedy natychmiast usuniemy przedmiotowe treści. 

Odpowiedzialność za odsyłacze 

Nasza strona zawiera odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za te obce treści. Za treść stron, do których prowadzą odsyłacze, odpowiada zawsze ich właściciel lub użytkownik. Strony zawierające odsyłacze zostały sprawdzone pod względem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odsyłaczy na tych stronach. W momencie umieszczania odsyłaczy nie zauważono żadnych treści niezgodnych z prawem. Jednak bez konkretnych przesłanek ewentualnego naruszenia prawa stała kontrola treści stron do których prowadzą odsyłacze jest nieuzasadniona. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, wtedy natychmiast usuniemy przedmiotowe odsyłacze.

 

12. Gromadzenie danych przez Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy statystyk internetowych, świadczonej przez Google Ireland Ltd. („Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, tel.: +353 1 543 1000, faks: +353 1 686 5660, e-mail: support-deutschland@google.com. Google Analytics wykorzystują tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookies informacje o Państwa aktywności na tej stronie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Aktywowanie anonimizacji adresu IP spowoduje że Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google, jeżeli przebywają Państwo w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a następnie tam skracany. Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „anonymizelp” w celu zapewnienia anonimowej wersji adresu IP.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny aktywności użytkownika na tej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zrezygnować z obsługi cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić rejestrowanie danych związanych z Państwa aktywnością na tej stronie internetowej (w tym adresu IP), które generowane są przez cookies, jak również wyłączyć ich przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, wprowadzając odpowiednie ustawienia w naszym narzędziu Cookie-Consent-Tool. https://www.argelith.de/de/cookieconsents.html

 

13. Gromadzenie danych przez Google Analytics

Jesteśmy administratorem wizytówką naszej firmy w Google my Business. Narzędzie to prezentuje dane przedsiębiorstwa bezpośrednio w wyszukiwarce Google, ułatwiając tym samym kontakt z nami. Operatorem usługi Google my Business jest spółka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej jako „Google”).

Proszę pamiętać, że korzystają Państwo ze strony Google i jej usług wyszukiwania na własną odpowiedzialność. Dotyczy to zwłaszcza funkcji społecznościowych i interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania, wstawiania zdjęć, wysyłania bezpośrednich wiadomości). Podczas otwierania naszej wizytówki w Google my Business i interakcji z nią Google rejestruje Państwa adres IP oraz inne informacje, które zostają zapisane na Państwa urządzeniu w postaci tzw. plików cookie. Informacje te są również wykorzystywane w celu udostępnienia nam, jako administratorowi naszej wizytówki w Google my Business, danych statystycznych dotyczących osób zainteresowanych naszą wizytówką, m.in. w zakresie ich przybliżonej lokalizacji, wpisanych fraz wyszukiwania, ewent. innych zainteresowań. Informacje o tym, jakie dane otrzyma Google i w jaki sposób je wykorzystuje, są opisane ogólnie w polityce prywatności Google pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Gromadzone dane dotyczące Państwa osoby są przetwarzane przez Google i mogą być również przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Firma posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez Google. My – jako twórca wizytówki naszej firmy w Google my Business – nie przetwarzamy żadnych innych danych związanych z korzystaniem przez Państwa z tej usługi Google. Ponadto korzystają Państwo z usług Google na podstawie umowy użytkowania zawartej między Państwem a Google.