EKOLOGIA

OCHRONA ŚRODOWISKA DLA ARGELITH

W dzisiejszych czasach od każdego z nas wymaga się wkładu w ochronę środowiska, ale możliwości są tu bardzo zróżnicowane. Działalność firmy Argelith stanowi wkład w różnych dziedzinach ochrony zasobów. Jednym z centralnych kierunków działania jest produkcja nowoczesnej i trwałej ceramiki przemysłowej z kamionki szlachetnej a jej wytwarzanie jest realizowane zgodnie z wytycznymi ochrony środowiska.

WYKORZYSTYWANIE TECHNIKI

Stawiamy na wykorzystywanie nowoczecnych technologii produkcji, które przyczyniają się do oszczędności energii. Nasze przedsiębiorstwo posiada certyfikat zgodny z normą DIN 50001 dysponując w ten sposób systemem optymalnego zarządzania energią. Cały nasz tabor produkcyjny wyposażony jest w urządzenia odzysku ciepła, stąd powstałe podczas procesu produkcyjnego ciepło można w sposób ekonomiczny znowu wykorzystywać. Recykling odpadów produkcyjnych stanowi także wkład do ochrony środowiska; podobnie jak specjalna pielęgnacja materiału posadzkowego na bazie ekologicznej. Nasi pracownicy ciągle pracują nad tym, aby jeszcze bardziej zwiększać nasz udział w ochronie środowiska.